Wet op de Lijkbezorging

Nieuwe Wet op de Lijkbezorging  2009

Wat er met een overledene gebeurt, is geregeld in de Wet op de Lijkbezorging. Deze wet stelt procedurele normen vanaf het moment van overlijden tot en met de begrafenis of de crematie. Toch lijkt de Wet op de Lijkbezorging geen populair onderwerp. Na jaren vertraging is deze wet onlangs in de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Waarschijnlijk wordt de nieuwe wet in januari 2010 van kracht. Wat zijn de drie belangrijkste veranderingen?

1: Termijn wordt langer

Een uitvaart is nu vaak op de vijfde dag na het overlijden. Dat is ook de uiterlijke termijn waarop de uitvaart anno 2009 mag plaatsvinden. Als iemand op maandag overlijdt dan mag de uitvaart niet later dan zaterdag plaatsvinden (tenzij er uitstel is aangevraagd). Dat gaat veranderen. De nieuwe wet stelt dat de uitvaart uiterlijk de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. Bij een overlijden op maandag betekent dit dat de uitvaart uiterlijk op de dinsdag in de week erna moet plaatsvinden. Want: zaterdag en zondag tellen niet meer mee. Waar de huidige wet geen rekening houdt met weekenden en feestdagen, doet de nieuwe wet dit wel. Kiezen de nabestaanden, bij een overlijden op maandag, voor een begrafenis of crematie op dinsdag in de week erna (zes werkdagen na het overlijden), dan kan dit zonder toestemming.

2: Thanatopraxie

Balseming is tot nu toe verboden tenzij de overledene naar het buitenland moet worden overgebracht. Met de nieuwe wet wordt een lichte vorm van balseming toegestaan, de zogeheten thanatopraxie. Hierdoor wordt het lichaam ongeveer 10 dagen geconserveerd. Bij thanatopraxie wordt een kleine opening in de lies of de hals gemaakt. Via de slagader wordt een vloeistof in de bloedbaan gebracht, terwijl het bloed via een ader wordt afgevoerd. In verschillende landen is thanatopraxie al langer toegestaan. Deze ingrijpende behandeling mag alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde thanatopracteurs op speciale locaties.  De tijd zal leren of er behoefte bestaat een deze vernieuwing. Het kan een uitkomst zijn als er bijvoorbeeld familie uit het buitenland moet komen, maar het brengt ook extra (vervoer- en behandelings)kosten en organisatie met zich mee. Een ethisch bezwaar tegen deze ingrijpende behandeling is dat de onaantastbaarheid van het lichaam wordt geschaad.

3: Kindermoord opsporen

De opvatting leeft dat de misdaden kindermoord en kindermishandeling vaak onopgemerkt blijven. Om hieraan tegemoet te komen stelt de nieuwe wet een procedure in waardoor in alle gevallen van overlijden van kinderen tot 18 jaar direct de gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld moet worden.