Verslag ledenvergadering 2012

Verslag ledenvergadering uitvaartver.”En Hij Stierf” gehouden op 19 maart 2012 in dorpshuis “de Pipegael”.

Maandag 19 maart werd de algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging “En Hij Stierf” van Broeksterwoude/De Valom gehouden in dorpshuis “de Pipegael”.

De voorzitter kon om 20.00 uur een 23 tal leden incl. bestuur welkom heten. De 16 overledenen van 2011 werden bij name genoemd en herdacht. Daarna de Schriftlezing uit Joh. 11, “Wie in Mij geloofd zal leven ook al is hij gestorven”, gevolgd door gebed. Na het lezen van de notulen en het positieve financiële verslag, volgde de begroting voor 2012 en het vaststellen van de contributie. De contributie voor 2012 is vastgesteld op €23,00 voor een alleenstaande, €46,00 voor een gezin en €34,50 voor een onvolledig gezin. De ledenkorting is verhoogd naar €1.250,00. Bij niet automatisch betalen wordt €1,50 extra in rekening gebracht! Na de pauze was het woord aan Marjanna Zeilinga van Uitvaartzorg Zeilinga, zij vertelde het een en ander over make up en camouflage bij overledenen. Een interessant onderwerp waar de meesten nog niet zoveel van af wisten en waar nog heel wat bij komt kijken. Hans Hofs nam na twaalf jaar afscheid als drager, hem werd als dank een waardebon en een mand met wijn aangeboden. Sierd Schaafsma werd met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid.

Mededelingen van het bestuur: doordat de vraag bij uitvaarten naar dragers af neemt, zullen we eerst geen nieuwe dragers aanstellen. Binnen OUBD verband is vooral weer gesproken over privatisering van de begraafplaatsen en over de gemeentelijke tarieven. Tot slot bedankte de voorzitter iedereen die haar of zijn bijdrage heeft geleverd ten behoeve van de uitvaartvereniging in 2011.

E. de Jong besloot de vergadering met het gedicht “Avondgebed”. De voorzitter R. Kloosterman bedankte de leden voor hun aanwezigheid en wenste iedereen wel thuis.