Verslag ledenvergadering 2011

Verslag ledenvergadering uitvaartver.”En Hij Stierf” gehouden op 21 maart 2011 in dorpshuis “de Pipegael”.

OP 21 maart 2011 was de jaarlijkse ledenvergadering van uitvaartver. “En Hij Stierf” van Broeksterwoude/De Valom in dorpshuis “De Pipegael” in Broeksterwâld.

 

jan_en_tineke_rozemawebsite_belangstelling

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter kon 34 personen inclusief bestuur op deze feestelijke vergadering welkom heten. De vereniging bestaat dit jaar namelijk honderd jaar. In het bijzonder welkom voor J.R. de Jong en O. Akkerman van de Friese Federatie, H. Schreiber en K. Zweep van de Twenthe Uitvaartverzekering en het mooie aantal aanwezige leden. De 11 overledenen van 2010 werden herdacht. De voorzitter opende met schriftlezing en gebed. De notulen van 2010 werden gelezen en getekend. Daarna volgde een kort verslag van de afgelopen 100 jaar en een kleine pauze. Het financieel verslag werd besproken en de begroting van 2011. De vergadering gaat akkoord met een contributie verhoging van €1,00 en de ledenkorting gaat van €1150 naar €1200. Dan is het woord aan J.R. de Jong voorzitter van Friese federatie. Hij feliciteerde de vereniging met het jubileum en de gezonde positie waarin het verkeerd. Daarna was de heer Schreiber aan de beurt om de mogelijkheid van bijverzekeren bij De Twenthe Uitvaartverzekering toe te lichten. De Twenthe Uitvaartverzekering gaat in de loop van het jaar een actie houden in de dorpen Broeksterwâld en De Falom, het bestuur tekende hiervoor tijdens de vergadering een overeenkomst met De Twenthe Uitvaartverzekering. Jan Rozema nam na 12 jaar afscheid van het bestuur hij kreeg als dank een cheque aangeboden en voor z’n echtgenote was er een bos bloemen. Tot slot bedankte de voorzitter alle medewerkers van de vereniging van drager tot klokkenluider voor het werk dat ze het afgelopen jaar voor de vereniging hebben gedaan. E. de Jong besloot de vergadering met het gedicht Levenskleed.

100 jarig verslag Kollumer Courant 04-04-2011