Verbod op doorsnijden rouwstoet

Vanaf 1 juli 2010 mag een rouwstoet door het overige verkeer niet meer doorsneden worden. De nieuwe verkeersregel geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen, dus kruisingen zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden.

Deze maatregel getuigt van respect voor overledenen en hun nabestaanden, ook in het verkeer.

Wat houdt de regeling in?

  • Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto’s van een rouwstoet, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt en ongeacht of de rouwstoet rechtdoor gaat of afslaat.
  • Het eerste voertuig van de rouwstoet valt niet onder de regeling en moet zich dus aan de normale voorrangsregels houden.
  • De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten. Daar gelden voor de rouwstoet de normale voorrangsregels.

Voor welke rouwstoeten gelden de regels?

  • De regels gelden alleen als de voertuigen van de rouwstoet (zowel begrafenisauto’s als particuliere volgauto’s) op de juiste wijze voorzien zijn van officiële rouwvlaggen. Deze vlaggen worden uitgedeeld door de uitvaartondernemer. De officiële vlaggen moeten aan voorschriften voldoen.
  • De officiële vlaggen, bevestigd aan de linker- en rechterzijde van de voertuigen, mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar zijn laatste rustplaats (begraafplaats of crematorium) te begeleiden. Daarna gaan de vlaggen van de particuliere volgauto’s terug naar de uitvaartondernemer en worden de vlaggen op de begrafenisauto’s afgedekt. Vanaf dat moment gelden weer de normale voorrangsregels.
  • Het is voor uitvaartondernemers niet verplicht om de officiële vlaggen te gebruiken. Een rouwstoet zonder officiële vlaggen valt niet onder de regeling en moet zich aan de normale voorrangsregels houden.vlag-rouwstoet218

Zebrapaden en bussen?

  • Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet voor laten gaan.
  • De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een rouwstoet die van achteren nadert voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom gold dit al.

Neem nooit voorrang
Tot slot geldt altijd de algemene regel: neem nooit voorrang, maar kijk eerst of je voorrang krijgt.