agenda jaarvergadering 18 maart 2019

Logo van de vereniging

Algemene ledenvergadering

Uitvaartvereniging “En Hij Stierf ”

Broeksterwâld/De Falom op 18 maart 2019

In dorpshuis “de Pipegael”  te Broeksterwâld aanvang 20:00 uur.

 Agenda:

 1.    Opening.
 2.    Herdenken overledenen 2018.
 3.    Lezing en gebed
 4.    Vaststellen agenda.
 5.  Notulen van ledenvergadering 2018
 6.    Bespreking financieel verslag 2018
 7.    Begroting 2018 en vaststellen contributie 2019
 8.    Pauze
 9.    Presentatie: Jan van der Meer, ondersteuner bij afscheid en rouw en schrijver van gedichten 
 10. Cluster Dantumadiel
 11.    Bestuursverkiezing.
 12.  Mededelingen van het bestuur en bedanken medewerkers
 13.    Rondvraag
 14.    Sluiting.

           Het Bestuur.

                                           www.uitvaartverenigingenhijstierf.nl