Regels uitvaartvereniging?

Spelregels uitvaartvereniging

Van welke vereniging je ook lid bent, altijd heb je te maken met spelregels. Meestal ken je die spelregels wel uit je hoofd. Ben je voetballer, dan hoeft niemand jou iets te vertellen over buitenspel. Kaats je, dan is een boppeslach voor jou gesneden koek. Ben je lid van de muziekvereniging, dan bel je netjes af als je een keertje verhinderd ben vanwege andere bezigheden. Speel je Levensweg, pak je de spelregels erbij als je het even niet weet.

Lid van een uitvaartvereniging

Ben je lid van een uitvaartvereniging, hoef je eigenlijk helemaal niets te doen. Behalve dan je contributie betalen natuurlijk. Waarvoor? Voor het moment dat je komt te overlijden en de uitvaartvereniging je uitvaart verzorgt in nauwe samenwerking met je nabestaanden. Nu komt het in sommige situaties voor dat de nabestaanden niet weten dat de overledene lid was van een uitvaartvereniging en schakelen ze een commerciële uitvaartverzorger in. Niets ten nadele van deze meneer of mevrouw, maar doet zich dit voor dan worden de spelregels duidelijk niet gevolgd.

Ledenkorting

Het huishoudelijk reglement is duidelijk: Verstrekt de uitvaartvereniging geen diensten, dan betaalt de vereniging in principe geen ledenkorting. In goed overleg kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer het lid niet in het eigen dorp woont. Maar altijd in overleg. Daarom is het erg handig als je in je map met je belangrijke papieren ook je uitvaartpapieren bewaart. Zo voorkom je teleurstellingen achteraf.

Wanneer geen recht op ledenkorting.
Wanneer de nabestaanden geen gebruik wensen te maken van de bode van de vereniging is dit mogelijk, mits dit in overleg met de vereniging gaat.
Het is dan wel noodzakelijk dat de gehele financiële afwikkeling via de vereniging loopt. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is er
geen recht op ledenkorting