Mogelijkheid indienen bezwaarschrift.

Er is met succes een rechtzaak geweest tegen de begraaftarieven van de gemeente Dantumadiel. Doordat de gemeente kosten in rekening heeft gebracht, die niet toegestaan zijn, heeft de rechter bepaald dat dit niet is toegestaan.

Het geldt voor begraaftarieven van 2013-2016.

Deze rechtzaak is aangespannen door de partij Lagere Lasten Dantumadiel.

Denkt u in aanmerking te komen voor een terugvordering, dan kunt u meer informatie vinden op www.lagerelastendantumadiel.nl

Hier kunt u ook een bezwaarschrift downloaden voor eventuele terugvordering.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de LLD.

 

De uitvaartvereniging “En Hij Stierf” Broeksterwoude/De Valom wil u deze informatie niet onthouden, van daar dit artikel.

 

Het Bestuur.