Overschrijven leden?

Kan ik overgeschreven worden naar een andere vereniging?

Binnen de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het mogelijk u te laten overschrijven naar een andere vereniging. Een reden hiervoor kan zijn dat u bent verhuisd. Let wel: het is bij verhuizing niet noodzakelijk u te laten overschrijven; de vereniging van uw oude woonplaats kan u ook van dienst zijn. Of uw wilt samen met uw man of vrouw lid zijn bij dezelfde vereniging.

Bij het overschrijven moet uw oude vereniging een bepaald percentage van de oude ledenkorting betalen aan de nieuwe vereniging. Zelf moet u ook een deel van de ledenkorting aan de nieuwe vereniging betalen, wanneer de korting van die nieuwe vereniging hoger is dan die van uw oude vereniging. Voldoet u aan de richtlijnen van de Uitvaartvereniging “En Hij Stierf” en de gedragsregels van de  Federatie van Uitvaartverenigingen Friesland die hiervoor zijn opgesteld dan word er contact gezocht met de nieuwe vereniging om tot overeenstemming te komen.

Wel is het aan te bevelen om te informeren wat voor ledenkorting deze nieuwe vereniging hanteert.

Voor overschrijving kunt u contact opnemen met de ledenadministratie  leden@uitvaartverenigingenhijstierf.nl

Overschrijvingsformulier