Opzeggen lidmaatschap?

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat ouder(s) verzorger(s) betalend lid zijn van onze vereniging en zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar is men contributie verschuldigd.

Zoals altijd op de nota vermeld staat, moet opzegging gebeuren voor aanvang van het kalenderjaar. Er kan dus niet worden opgezegd gedurende het jaar. De uitvaartvereniging staat nl. ook voor haar verplichtingen vanaf het begin van het jaar.

Wanneer  iemand zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen kan dit ingaan vanaf 1 januari. Men behoudt natuurlijk zijn/haar rechten dan ook t/m 31 december. Iedereen vanaf 18 jaar zal zelf zijn/haar lidmaatschap op zeggen omdat men vanaf deze leeftijd volwaardig lid is.

Alle rechten komen daarna te vervallen, en wanneer iemand zich op een later moment toch weer wil gaan aansluiten bij onze of een andere vereniging dan zal hij/zij zich moeten gaan inkopen. Wanneer de inkoopsom een belemmering is voor kandidaten om lid te worden, bestaat de mogelijkheid zonder inleg het lidmaatschap aan te gaan. Afhankelijk van de leeftijd bij toetreding wordt dan later de ledenkorting beperkt.

Overschrijven naar een andere vereniging is mogelijk mits deze vereniging net zoals ons aangesloten is bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. Wel is het aan te bevelen om te informeren wat voor ledenkorting deze andere vereniging hanteert.

Het aangaan van een andere verzekering is altijd een eigen keuze, maar niet altijd verstandig. De uitvaartvereniging is een vereniging zonder winst oogmerk en minimale kosten. Hierdoor kunnen zij voor minimale kosten een maximale uitkering & dienstverlening verstrekken. Dit is vele malen goedkoper dan dat een commerciële verzekeraar dit kan aanbieden. Wat wel vaak voorkomt, is dat leden er naast nog een aanvullende verzekering (in geld) afsluiten.

Het lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk, Dus NIET TELEFONISCH!!!, via de mail  leden@uitvaartverenigingenhijstierf.nl of via de post  Ledenadministratie Uitvaartvereniging “En hij stierf”, welke wij dan weer kunnen bevestigen. Dit is nodig om evt. discussie omtrent wel of geen rechten binnen de vereniging te voorkomen.