Lid worden?

Hoe kan ik lid worden van de uitvaartvereniging "En Hij Stierf"

U bent nog niet lid van een uitvaartvereniging en u wilt lid worden van onze uitvaartvereniging met 100% recht op ledenkorting kunt u zich laten inkopen, de inkoopsom hangt af van uw leeftijd.

Wanneer de inkoopsom een belemmering is voor kandidaten om lid te worden, bestaat de mogelijkheid zonder inleg het lidmaatschap aan te gaan. Afhankelijk van de leeftijd bij toetreding wordt dan later de ledenkorting beperkt.

Voor de inkoopsom of percentage kunt u contact opnemen met de ledenadministratie leden@uitvaartverenigingenhijstierf.nl

De uitvaartvereniging heeft drie contributietarieven:

  1. Gezinscontributie- bij lidmaatschap van man en vrouw, met of zonder één of meer minderjarige kinderen;
  2. Contributie onvolledig gezin- bij lidmaatschap van één ouder met één of meer minderjarige kinderen;
  3. Contributie alleenstaanden- voor alle leden van 18 jaar en ouder, die niet onder punt a of b vallen.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat ouder(s) verzorger(s) betalend lid zijn van onze vereniging en zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar is men contributie verschuldigd.

Aanmeldingsformulier