Regels omtrent een uitvaart van een vroeggeborene

Vanaf 24 weken zwangerschap is een baby levensvatbaar. Dit is wettelijk bepaald.

Voor kinderen die na 24 weken levenloos geboren zijn, geldt dan ook een wettelijke begraafplicht.

Het bestuur van de uitvaartvereniging heeft een aantal regels opgesteld inzake een overlijden en uitvaart van een levenloos kind.

De nabestaanden komen in aanmerking voor de helft van de geldende ledenkorting wanneer ze aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Tenminste één ouder lid is van de uitvaartvereniging.
  • Wanneer het levenloos kind aangegeven is bij de burgerlijke stand met een minimum van 23 weken zwangerschapsduur u heeft hiervoor een verklaring van een arts nodig.
  • Zoals de Wet op lijkbezorging van 1991 bepaalt dat er een ‘Akte van een levenloos geboren kind’ wordt opgemaakt.
  • Er moet sprake zijn van een uitvaart en gebruik van een bode in overleg met de uitvaartvereniging.
  • Dat de gehele financiële afwikkeling via de vereniging loopt.

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is er geen recht op ledenkorting.