Het royeren van leden

Wanneer gaat de vereniging over tot royering?

Als een lid in gebreke blijft en de nota niet betaald, wordt er een herinnering verstuurd, gevolg door twee aanmaningen. Wordt hier ook geen gehoor aangegeven, dan volgt er tot slot een royementswaarschuwing met een uiterste betaaldatum.

Wordt de nota dan nog niet voldaan, dan wordt op de eerstvolgende ledenvergadering het probleem voorgelegd aan de leden. Stemmen de leden in met royering dan treed dit onmiddellijk in werking en wordt het lid geroyeerd. Een en ander staat kunt u ook nalezen in de statuten (artikel 6 en 7) van de vereniging.