Het Lidmaatschap

Tijdens de algemene ledenvergadering ieder jaar gehouden in maart wordt de contributie met ingang van 1 januari t.e.m 31 december voor dat jaar vastgesteld. Onze vereniging heeft drie vormen van  contributie,s  n.l. een gezinslidmaatschap, onvolledige gezinnen of alleenstaandenKinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat ouder(s) verzorger(s) betalend lid zijn van onze vereniging en zijn aangemeld.
De inkomsten van de contributie worden door de vereniging aangewend om een deel van de kosten van de uitvaart te bekostigen. Op de ledenvergadering van ieder jaar word vastgesteld wat de ledenkorting is van de gemaakte kosten die niet in rekening worden gebracht. De overblijvende kosten zijn voor rekening van de nabestaanden van de overledene.

Als lid van de UITVAARTVERENIGING"EN HIJ STIERF". weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en geregeld, conform uw wensen. Die wensen kunt u desgewenst op schrift stellen ( codicil ) en bewaren bij uw verzekeringspapieren. Dan weet u zeker dat uw wensen worden gerespecteerd. Na een sterfgeval dient men contact op te nemen met onze uitvaartverzorger. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De uitvaartverzorger en het overige personeel hebben diverse opleidingen gevolgd en zijn derhalve zeer bekwaam om de uitvaart te verzorgen.

Woont u buiten het verzorgingsgebied van de vereniging, of is iets niet duidelijk, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging:

 

Informatie: Contributie

Informatie: Ledenkorting