Is een begravenis duurder dan een crematie?

Een begrafenis is in verhouding duurder omdat u het graf voor een bepaalde periode (meestal 20 jaar) huurt en de familie na het verlopen van die periode het graf dus wederom moet huren (en betalen).

Daar komt verder nog het grafmonument bij (de steen). Verder heeft u, naast de huurkosten van het graf, nog te maken met de kosten voor het delven van het graf, het begraven op zich en het registreren. De kosten hiervoor verschillen sterk per gemeente.