Het werkgebied van de vereniging

Het werkgebied van de Uitvaartvereniging "En Hij Stierf" omvat de gemeente Dantumadiel en aangrenzende gemeenten, zoals is vastgelegd in de statuten Artikel 1 lid 3. De Uitvaartvereniging "En Hij Stierf" wil een duidelijk en herkenbaar beeld naar de samenleving uitstralen. Een degelijke en betrouwbare vereniging waar je op kunt bouwen.

 

Lid worden neem dan contact op met onze Ledenadministratie.