Ds.K.Oussoren

K.Oussoren_pasfotoDs. K.Oussoren, Gereformeerd predikant heeft zich vele jaren ingezet voor de uitvaartvereniging, o.a als secretaris. Hij is hier op 1 januari 1922 bevestigd door Ds. Wijnia uit Murmerwoude, met tekst en preek uit Jacobus 1:21B en 22. Hij is hier gebleven tot 2 april 1938 en is toen met eervol emeritaat gegaan, wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Ds. K. Oussoren was geen onbekend figuur binnen de Gereformeerde Kerken. Van hem is o.a. het initiatief uitgegaan tot oprichting van de Onesifores Bank, een instelling, die aan kerken en scholen voorschotten verleent. Ds. Oussoren ontving zijn opleiding aan de Theologische School in Kampen, waar hij in 1899 het kandidaatsexamen deed. Op 10 september van dat jaar deed hij zijn intrede bij de Gereformeerde Kerk in Coevorden. Later diende hij de gemeente van Baarland, Opperdoes, Borger, Huizen en vanaf 1922 die van Broek onder Akkerwoude.

In september van 1924 vierde hij zijn zilveren amtsjubileum in de Gereformeerde Kerk van Broek onder Akkerwoude.

Op 7 april 1938 vertrok het gezin naar Den Haag, Cornelis overleed op 28 oktober 1942 en hij is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Sir Winston Churchilllaan.