Begraafplaatsen Dantumadiel overgedragen aan stichting.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel heeft in haar vergadering van 21 juni 2016 besloten de gemeentelijke begraafplaatsen te privatiseren en die per 1 juli 2016 zijn over gedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel (SBD). Op donderdag 30 juni 2016 hebben de Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel en de Gemeente Dantumadiel de overeenkomsten ondertekend.

 

Het betreft de volgende gemeentelijke begraafplaatsen:

 

• Broeksterwâld, Patrimoniumwei 1, 9108 MN Broeksterwâld;

• Damwâld aan de Haadwei, Haadwei 103a, 9104 BC Damwâld;

• Damwâld aan de Doniawei, Doniawei 78, 9104 GP Damwâld;

• De Westereen, Lange Reed 12, 9271 GE De Westereen;

• Driezum, Foarwei 16a, 9114 RB Driezum;

• Feanwâlden, Achterwei 64, 9269 TP Feanwâlden

 

Het eigendom en de exploitatie van deze begraafplaatsen zijn dus per 1 juli 2016 overgegaan naar de Stichting. De SBD heeft zich ten doel gesteld om de tarieven te verlagen. Verder zal de SBD het beheer en exploitatie zo veel mogelijk voortzetten op de wijze zoals nu bij de gemeente het geval is.

 

Met het overgaan van de begraafplaatsen wordt uitvoering gegeven aan een besluit van de Raad.