Contributienota:

Administratie en aanmaningskosten:

Administratiekosten: 

Wanneer er voor gekozen is de contributie niet middels automatische incasso te voldoen, worden er administratiekosten op de nota in rekening gebracht.

Aanmaningskosten:

Wanneer de contributie niet tijdig wordt voldaan, of bij niet uitgevoerde of teruggeboekte incasso krijgt u een aanmaning. Hierop worden aanmaningskosten berekend,  deze worden bij elke volgende aanmaning verhoogd. Het totaalbedrag op de nota bestaat dan uit de jaarlijkse contributie en aanmaningskosten.

Helaas komt het voor dat de op deze nota de in rekening gebrachte aanmaningskosten worden ingehouden. Dit houdt in dat niet de volledige nota is voldaan, en er nog een bedrag openstaat.

Deze openstaande post zal in het vervolg niet meer worden afgeboekt, maar blijft  openstaan bij het betreffende lid, als niet voldaan.

Om onnodige kosten en royement te voorkomen is het dus van belang zorg te dragen voor een tijdige betaling van de (volledige)contributienota.