Codicil

Ook zonder de tussenkomst van een notaris is het mogelijk tot op zekere hoogte te bepalen wat er na het overlijden moet gebeuren. Dat kan door het maken van een codicil. Een codicil is een door de erflater geschreven verklaring waarin hij bepaalde zaken regelt.

De mogelijkheden van een codicil zijn zeer beperkt. Geld en onroerende zaken kunnen niet door middel van een codicil worden toegewezen. Wel kan de erflater in een codicil vastleggen:

  • door wie en hoe de uitvaart moet worden geregeld;
  • welke roerende zaken als meubels, persoonlijke sieraden en kleren aan wie worden toegewezen.

Deze zaken moeten nauwkeurig zijn omschreven.

Let op!

Een erflater moet een codicil geheel eigenhandig schrijven, ondertekenen en van een datum voorzien. De benoeming van een executeur kan alleen bij testament plaatsvinden.