Buitenleden

We spreken over buiten-lid wanneer een lid van de vereniging niet in de gemeente Dantumadiel of de aangrenzende gemeenten woont.

De nabestaanden dienen ingeval van overlijden van een buitenlid ten allen tijde contact op te nemen met de uitvaartverzorger waarvan de overledene lid is.

De uitvaart wordt, wanneer een buiten-lid komt te overlijden, in de regel door de plaatselijke vereniging of uitvaartverzorger uitgevoerd. Deze vereniging of  uitvaartverzorger zal dan contact opnemen met de bode van de uitvaartvereniging alhier. Weet u niet wie u moet waarschuwen in geval van overlijden, dan dient de familie contact op te nemen met de bode van de uitvaartvereniging alhier. Deze zal dan contact leggen met een bode of uitvaartvereniging in de woonplaats van de overledene. Buitenleden dienen er rekening mee te houden dat de kosten van een uitvaart hoger kunnen uitvallen. Dan moet u bv. denken aan de kosten voor de bode en van het vervoer van de woonplaats van de overledene naar de plaats van begraven, wanneer de overledene bv. hier in Dantumadiel wordt begraven

Voor de provincies Groningen, Drenthe en Friesland geldt dat het onderling via de diverse federaties, bij overlijden van een buitenlid, voor de uitvaartvereniging vrij eenvoudig is contact te leggen met de plaatselijke vereniging. Voor de rest van Nederland is dat wat ingewikkelder, maar vaak hebben de nabestaanden wel een voorkeur voor een uitvaartverzorger.

Wanneer deze vereniging aangesloten is bij Nardus (landelijke koepel van uitvaartverenigingen), dan geldt de afspraak, dat de vereniging de normale tarieven berekent, en eventueel een vergoeding voor administratieve kosten.

De originele nota’s die betrekking hebben op de uitvaart dienen opgestuurd en betaald te worden door de uitvaartvereniging waarvan de overledene lid is, dit is van belang in verband  met het verrekenen van de ledenkorting.Tevens dient een door de familie ondertekende kostenraming te worden opgestuurd naar de uitvaartvereniging waar de overledene lid is.

Tevens is het van belang dat de uitvaartvereniging het overlijden meldt bij de aanvullende verzekeraar, zodat die kan uitkeren. Dit is alleen van toepassing wanneer de overledene een aanvullende verzekering heeft. De uitkering van de verzekering loopt nl. via de uitvaartvereniging. De ledenkorting die is opgebouwd wordt op de nota in mindering gebracht, evenals het bedrag van de eventuele aanvullende verzekering, het bedrag dat overblijft is voor rekening van de nabestaanden.De ledenkorting kan niet achterna worden uitbetaald aan de nabestaanden.