Bestuursledenlijst uitvaartvereniging

Bestuursledenlijst Uitvaartvereniging Broeksterwoude/De Valom:

Naam: van: tot: Bijzonderheden:
G. de Jager 11-10-2021 Heden Ledenadministratie
B. de Jager 19-03-2018 Heden Eerste voorzitter
Gosse Kamminga 16-03-2015 Heden Tweede voorzitter
Jellie Haakma-Rosier 18-03-2013 Heden Penningmeester
Sierd Schaafsma 19-03-2012 21-03-2016 Algemeen Lid
Nynke Rosier-Meijer 17-03-2008 11-10-2021 Ledenadministratie
Loes Plantinga 17-03-2008 18-03-2013 Penningmeester
Wiepie Dijkstra-van der Lei 17-03-2008 Heden Sekretaris
Reinder Kloosterman 17-03-2008 19-03-2018 Eerste voorzitter
Jan Rozema 15-02-1999 21-03-2011 Algemeen Lid
Eelke de Jong 13-02-1992 18-03-2013 Algemeen Lid
Hein van Althuis 21-02-1991 23-03-2009
Geert Wijbenga 22-02-1990 23-03-2009 Voorzitter
Lammert Dijkstra 23-02-1984 15-02-1991
Wieger Zwaagstra 12-02-1981 17-03-2008 Sekretaris/Penningmeester
Tjalling Dijkstra 12-02-1981 21-02-1991
Klaas Huizinga 25-02-1977 13-02-1992
Jarich Postma 01-03-1974 12-02-1981
Jan Haakma 02-02-1968 25-02-1970 Bij fusie afgetreden
Wiebren Oberman 24-02-1966 25-02-1977 Sekretaris
Tabe v/d Zwaag 21-02-1964 12-02-1981 1968 Penningmeester
Gerrit.S.Visser 15-02-1963 20-02-1970 Bij fusie afgetreden
Dirk Rozendal 06-03-1959 24-02-1966 1961 Sekretaris
Heerke Kooistra 19-03-1958 21-02-1964 Vice-Voorzitter
Wietse.P.Zuidema 17-02-1956 15-02-1963 1959 sekretaris
Harke de Hoop 17-02-1953 19-03-1958
Tjeerd Ernst 10-02-1950 17-02-1956
Andries Visser 18-02-1949 __-__-1959 Voorzitter
Johannes Bouma 15-03-1943 02-02-1968 Penningmeester
Wieger de Vries 07-02-1938 17-02-1953
P.Dijkstra 07-02-1938 __-__-1948 Voorzitter
Sikke Jagersma 21-03-1932 24-02-1967 Sekretaris/ 1959 Voorzitter
Engele.S.Ros 20-03-1928 10-06-1937
A.v/d Veen 13-03-1923 20-03-1928
Jelle v/d Ploeg 13-03-1923 15-03-1943 penningmeester
K.Oussoren 21-03-1922 07-02-1938 1923 Sekretaris/ 1932 Voorzitter
J.Ham 01-03-1917 30-11-1931 Sekretaris/ 1923 Voorzitter
G.Scheepvaart 01-03-1917 21-03-1922 Voorzitter
Johannes.J.Ros 27-02-1913 01-03-1917
Jelle de Jong 01-06-1911 10-02-1950
Alle.R.Dijk 01-06-1911 13-03-1923
Biense.S.Visser 01-06-1911 13-03-1923
Pieter Dijkma 01-06-1911 27-02-1913 Sekretaris/Penninmeester
A.O.Woudstra 01-06-1911 __-__-1917 Voorzitter
Bestuursleden De Valom
Lieuwe Rozema 04-02-1969 20-02-1970 Bij fusie afgetreden
Pieter Bakker 28-01-1958 01-03-1974
Pieter Peterson 26-01-1956 04-02-1969 Penningmeester
Tjalling Dijkstra 31-01-1958 20-02-1970 Bij fusie afgetreden
Tjibbe Visser 14-02-1949 28-01-1958 Voorzitter
Jan Auke Bos 31-01-1946 09-12-1983 1958 Voorzitter/1977 Sekretaris
Johannes Uiterdijk 28-01-1942 14-02-1949 1946 Voorzitter
Klaas Wijbenga 28-01-1942 20-02-1970 Sekretaris, bij fusie afgetreden
Dirk van Assen 15-02-1937 26-01-1956 Penningmeester
Marten Dijkstra 26-051930 31-01-1952
Johannes Berends Bos 26-05-1921 31-01-1946 1942 Sekretaris
Wieger Feddema 12-05-1913 __-__-1942
Romke Leegstra 12-05-1913 26-05-1930
Floris Dijkstra 12-05-1913 15-02-1937 Penningmeester
H.J.v/d Laan 12-05-1913 26-05-1921 Sekretaris
Jan Aukes Jongsma 12-05-1913 28-01-1942 Voorzitter