Artikel 3 informatie over kinderen beneden 18 jaar

1. De vereniging bestaat uit leden. Als leden kunnen worden aangenomen:

  • personen vanaf achttien jaar;
  • personen jonger dan achttien jaar, mits een ouder lid is van de vereniging en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld;
  • personen jonger dan achttien jaar, waarvan één ouder lid is geweest, doch is overleden. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een bewijs van instemming van de wettelijke vertegenwoordiger.