Artikel 4. statuten

Het lidmaatschap eindigt:

  • door overlijden van het lid;
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging namens de vereniging;
  • door ontzetting;
  • het metterwoon verlaten van het werkgebied der vereniging, tenzij het lid binnen dertig dagen na zijn verhuizing schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen voortzetten.