Aanmaningskosten

Aanmaningskosten bij niet tijdige betaling/niet uitgevoerde incasso contributie:

Op de achterzijde van uw contributienota kunt u lezen dat u ten allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor de betaling van de jaarlijkse contributie.

Wanneer de contributie niet tijdig wordt voldaan, of bij niet uitgevoerde of door u zelf teruggeboekte incasso krijgt u een aanmaning, hierop zullen kosten worden berekend, volgens onderstaand schema:

  • 1e aanmaning:  herinnering
  • 2e aanmaning:  1e aanmaning verhoogd met      € 5,00
  • 3e aanmaning:  2e aanmaning verhoogd met      € 7,50
  • 4e aanmaning:  3e aanmaning verhoogd met      € 12,50  (tevens aanzegging royement)

Om onnodige kosten en royement te voorkomen is het dus van belang zorg te dragen voor een tijdige betaling van de contributie.