Welkom

Plaatselijkviewlogoe uitvaartverenigingen vervullen een zeer belangrijke maatschappelijke functie, zo ook de Uitvaartvereniging “En Hij Stierf” Broeksterwâld/De Falom.

De vereniging heeft volgens haar statuten als doel, om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de begrafenis/crematie en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

Om de samenwerking te bevorderen is de Uitvaartvereniging “En Hij Stierf” aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De federatie is op haar beurt weer aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband NARDUS

Wij hopen met deze website u als leden maar ook niet leden de nodige informatie te geven.

Mochten der ondanks nog vragen onbeantwoord blijven dan kunt u altijd terecht bij het secretariaat van de vereniging.

  • Volgende bestuursvergadering: nog niet vastgesteld