Verhuizen wat nu?

Je bent lid van de uitvaartvereniging in je dorp. Maar wie zegt dat je daar altijd blijft wonen? En als je gaat verhuizen, hoe zit het dan met het lidmaatschap van de uitvaartvereniging? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt.

Je lidmaatschap blijft geldig

Het zit zo. Je lidmaatschap blijft geldig, waar je ook woont. Woon je niet al te ver uit de buurt van je “oude” dorp, dan kan de uitvaartverzorger van je vereniging de uitvaart verzorgen. Woon je verder weg, maar wel in Friesland of Groningen, dan hebben verenigingen die lid zijn van de Friese Federatie of de Groningse Bond onderling afspraken gemaakt. Zij verzorgen elkaars uitvaarten alsof het een lid van hun eigen vereniging betreft. Het is wel belangrijk dat altijd de uitvaartverzorger of bode van je vereniging wordt ingelicht. Op die manier kan veel in onderling overleg worden geregeld.

Overschrijven kan, hoeft niet

Je kunt er ook voor kiezen om je te laten overschrijven naar de vereniging in je nieuwe woonplaats. Neem daarvoor contact op met je oude vereniging. Zij kunnen dat voor je regelen.

Informeer bij je vereniging

De meeste verenigingen hanteren dit principe. Het is altijd handig om tijdig bij je eigen vereniging te checken hoe zij hiermee omgaan.

Wat te doen in geval van overlijden en de overledene woont buiten het dorp/plaats van zijn uitvaartvereniging

De uitvaart wordt, wanneer een buiten-lid komt te overlijden, in de regel door de plaatselijke vereniging of uitvaartverzorger uitgevoerd. Deze vereniging of  uitvaartverzorger zal dan contact opnemen met de bode van de uitvaartvereniging alhier. Weet u niet wie u moet waarschuwen in geval van overlijden, dan dient de familie contact op te nemen met de bode van de uitvaartvereniging alhier. Deze zal dan contact leggen met een bode of uitvaartvereniging in de woonplaats van de overledene. Buitenleden dienen er rekening mee te houden dat de kosten van een uitvaart hoger kunnen uitvallen. Dan moet u bv. denken aan de kosten voor de bode en van het vervoer van de woonplaats van de overledene naar de plaats van begraven, wanneer de overledene bv. hier in Dantumadiel wordt begraven

Voor de provincies Groningen, Drenthe en Friesland geldt dat het onderling via de diverse federaties, bij overlijden van een buitenlid, voor de uitvaartvereniging vrij eenvoudig is contact te leggen met de plaatselijke vereniging. Voor de rest van Nederland is dat wat ingewikkelder, maar vaak hebben de nabestaanden wel een voorkeur voor een uitvaartverzorger.

Wanneer deze vereniging aangesloten is bij Nardus (landelijke koepel van uitvaartverenigingen), dan geldt de afspraak, dat de vereniging de normale tarieven berekent, en eventueel een vergoeding voor administratieve kosten.

De originele nota’s die betrekking hebben op de uitvaart dienen opgestuurd naar en betaald te worden door de uitvaartvereniging waarvan de overledene lid is. Dit is van belang in verband  met het verrekenen van de ledenkorting. Tevens dient een door de familie ondertekende kostenraming te worden opgestuurd naar de uitvaartvereniging waarvan de overledene lid is.

Tevens is het van belang dat de uitvaartvereniging het overlijden meldt bij de aanvullende verzekeraar, zodat die kan uitkeren. Dit is uiteraard alleen van toepassing wanneer de overledene een aanvullende verzekering heeft. De uitkering van de verzekering loopt in de regel namelijk via de uitvaartvereniging. De ledenkorting die is opgebouwd wordt op de nota in mindering gebracht, evenals het bedrag van de eventuele aanvullende en aan de vereniging uitgekeerde verzekering. Het bedrag dat overblijft is voor rekening van de nabestaanden.De ledenkorting kan niet achterna worden uitbetaald aan de nabestaanden.